Конкурс дипломних проектів

 • Правила участі у конкурсі

  I. Загальні положення. Мета конкурсу.

  1.1. Всеукраїнський відкритий конкурс дипломних проектів 2016-2017 "Обладнання компанії Danfoss в інженерних системах" (далі Конкурс) проводиться з метою:
  • підвищення рівня знань студентів спеціальності "Теплогазопостачання і вентиляція" і "Енергоменеджмент";
  • підготовки висококваліфікованих фахівців у будівництві для застосування сучасного обладнання в системах теплопостачання, опалення, охолодження, вентиляції, кондиціювання, гарячого водопостачання;
  • отримання практичного досвіду термомодернізації будівель.
   
  1.2. Організатор Конкурсу - "Данфосс ТОВ".
   
  1.3. Конкурс проходить в період з 01.11.2016 по 31.08.2017.
   
  1.4. У Конкурсі можуть брати участь студенти вищих навчальних закладів України освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст і магістр денної та заочної форми навчання.
   
  1.5. На Конкурс допускаються захищені дипломні роботи за напрямами, пов'язаними з проектуванням систем опалення, охолодження, вентиляції, кондиціювання, гарячого водопостачання та теплопостачання будівель.
   
  1.6. Номінації Конкурсу, за якими оцінюються роботи:
  • "Енергоефективні рішення при проектуванні та реконструкції систем опалення житлових будинків";
  • "Опалення та охолодження багатоповерхового офісного будинку чотирьохтрубній системою опалення / охолодження";
  • "Енергоефективні рішення при проектуванні та реконструкції систем теплопостачання та теплових пунктів. Або: Реконструкція теплового вузла багатоквартирного житлового будинку відповідно до вимог ДБН В.2.5-67-2013";
  • "Опалення приватного будинку за допомогою електричної кабельної системи. (із розділом техніко-економічного порівняння такої системи із системою на основі котла - капітальні та експлуатаційні витрати протягом 30 років, включаючи заміну обладнання з реальними показниками його терміну служби)".
   
  1.7. Організатор забезпечує конфіденційність інформації, представленої в роботах студентів.

  II. Порядок реєстрації та подання робіт. Правила участі. Вимоги.

  2.1. Конкурс проводиться в період з 01.11.2016 по 31.08.2017.

  2.2. Прийом робіт на Конкурс здійснюється в період з 01.11.2016 по 30.06.2017.

  2.3. Розгляд робіт і визначення переможця відбувається з 01.07.2017 по 31.08.2017.

  2.4. Роботи подаються на Конкурс безпосередньо студентом.

  2.5. Бажаючі взяти участь в Конкурсі отримують обліковий запис (account) в системі Danfoss Learning (http://www.learning.danfoss.ua) і реєструються на участь в Конкурсі. Реєстрація на участь у Конкурсі проходить наступним чином: В меню "Моє навчання", натисніть закладку "Каталог навчальних курсів". У розділі "Теплопостачання" виберіть і перейдіть до підрозділу "Терморегулятори". Серед переліку курсів знайдіть і зареєструйтеся на курс "HS - всеукраїнський конкурс дипломних проектів 2017".

  2.6. Після реєстрації учасники Kонкурсу подають на розгляд пакет обов'язкових документів (див. п. 2.7).

  2.7. Обов'язкові документи:

  • ксерокопію розділів записки дипломного проекту "Опалення", "Охолодження" (без розрахунку теплового балансу будівлі) або розділи "Гаряче водопостачання" з описом прийнятих схемних рішень і підбором устаткування, розділ "Автоматика теплового пункту", а також розділ "Економіка";
  • ксерокопія залікової книжки за III, IV та V курси;
  • анкета-заявка, підписана керівником дипломного проекту (Завантажити праворуч)
  • ксерокопії дипломів міжнародних, українських та внутрівузівських конкурсів і олімпіад за спеціальністю ТГСіВ і Енергоменеджмент;
  • ксерокопії наукових статей, винаходів та ін.;
  • виписки протоколів засідань кафедри про участь в наукових семінарах;
  • в день захисту дипломного проекту надають ксерокопію сторінки залікової книжки з оцінкою за дипломний проект;сертифікати або копії по онлайн тестування на порталі Danfoss Learning (http://www.learning.danfoss.ua/). Список курсів для онлайн тестування в залежності від номінацій знаходиться в праворуч.

  2.8. Всі матеріали потрібно подавати в електронному вигляді і відправляти на e-mail: dyplom@danfoss.com в форматі: текстові файли - * .doc, скановані файли - * .jpg або * .bmp, розрахунки програми "Данфосс CO" - * .grd .

  2.9. За необхідності конкурсна комісія (члени комісії вказані нижче) може запросити від учасників Конкурсу додаткові матеріали і копії документів, пов'язаних із Конкурсом.

  2.10. Роботи повинні відповідати сучасним вимогам українських державних будівельних норм і стандартів.

  2.11. Системи опалення, охолодження, гарячого водопостачання, теплопостачання повинні бути запроектовані із застосуванням запірно-регулюючої арматури компанії Danfoss (терморегуляторами, що регулюють клапанами, автоматичними регуляторами перепаду тиску та ін.).

  2.12. Система опалення / охолодження повинна бути розрахована повністю або частково (основне циркуляційний кільце) за допомогою комп'ютерної програми "Данфосс CO".

  2.13. Системи електричного кабельного опалення, сніготанення та ін. Повинні бути запроектовані з використанням обладнання DEVI.

  2.14. Індивідуальний / квартирний / місцевий тепловий пункт повинен бути обладнаний автоматичними регуляторами, теплообмінниками, запірно-регулюючої арматурою компанії Danfoss.

  2.15. Застосовувані технічні рішення повинні бути співставлені з традиційними рішеннями економічно і по зниженню викидів CO2.

  2.16. На Конкурс не приймаються роботи штатних співробітників навчальних закладів.

  2.17. На Конкурс не приймаються роботи з однотипним обладнанням інших виробників. 

  III. Критерії оцінки

  3.1. Критерії пріоритетності оцінки конкурсної роботи:

  • повнота використання обладнання Danfoss і DEVI для проектного рішення системи;
  • правильність використання і підбору обладнання Danfoss і DEVI;
  • правильність використання комп'ютерної програми "Данфосс CO";
  • оцінка за дипломний проект;
  • оцінка за курсові проекти і курсові роботи з дисциплін "Опалення", "Спецкурс Опалення", "Опалення будинків різного призначення", "Гаряче водопостачання" та ін.;
  • середній бал за навчання на III, IV і V курсах;
  • наявність сертифікатів по онлайн навчання в системі Danfoss Learning.

  3.2. При однакових показниках перевага віддається (відповідно до списку):

  • призерам міжнародних, українських та внутрівузівських конкурсів і олімпіад за спеціальністю ТГСіВ;
  • авторам наукових статей, винаходи та ін. за фахом ТГСіВ;
  • учасникам науково-технічних конференцій та ін. 

  IV. Розгляд конкурсних робіт. Результати і нагородження переможців.

  4.1. Конкурсні роботи оцінюються окремо за кожною номінацією.

  4.2. Перед початком процедури оцінки робіт конкурсна комісія приймає рішення щодо відповідності робіт умовам Конкурсу.

  4.3. Перед початком Конкурсу конкурсна комісія приймає рішення щодо достатньої загальної кількості робіт для проведення Конкурсу по кожній номінації. При недостатній кількості представлених на Конкурс робіт конкурсна комісія приймає рішення про заохочення представлених робіт.

  4.4. Мінімальна кількість робіт в кожній номінації для проведення Конкурсу має бути не менше трьох.

  4.5. Переможці Конкурсу у кожній номінації отримують грошові премії в розмірі:

  • 1 місце - 2500 грн;
  • 2 місце - 1500 грн;
  • 3 місце - 1000 грн.

  4.6. Конкурсна комісія має право на свій розсуд додатково заохотити переможців Конкурсу матеріальними призами.

  4.7. Рішення конкурсної комісії є остаточними і оскарженню не підлягають.

 • Конкурсна комісія

  Експертна комісія з визначення переможців у номінаціях Конкурсу складається
  з представників відділу «Теплопостачання» «Данфосс ТОВ».

   

  Секретарі конкурсної комісії: 

  - Тропак Марина Юріївна 

  - Харченко Катерина Ігорівна 

  Члени конкурсної комісії:

  Номінація 1. Системи опалення.

  - Сокиркін Олександр Олександрович - провідний консультант з технічних питань "Данфосс ТОВ" 

  Номінація 2. Системи централізованого теплопостачання.

  Гут Олександр Сергійович - технічний фахівець з систем теплопостачання 

  Номінація 3. Системи вентиляції і кондиціонування.

  Чернишенко Андрій Петрович - консультант з технічних питань. 

  Номінація 4. Електричні кабельні системи опалення.

  Жаданов Олексій - технічний менеджер

   

Приєднуйтесь до наших соціальних мереж

У Вас виникли запитання?

Зателефонуйте або напишіть нам
{ "$id": "1", "AcceptTypes": [ "text/html", "application/xhtml+xml", "application/xml;q=0.9", "*/*;q=0.8" ], "AnonymousID": null, "ApplicationPath": "/", "Browser": { "$id": "2", "UseOptimizedCacheKey": true, "Capabilities": { "$id": "3", "canInitiateVoiceCall": "false", "isColor": "false", "supportsDivAlign": "true", "requiresFullyQualifiedRedirectUrl": "false", "requiresAttributeColonSubstitution": "false", "maximumRenderedPageSize": "2000", "backgroundsounds": "false", "requiresUniqueHtmlCheckboxNames": "false", "rendersBreakBeforeWmlSelectAndInput": "false", "supportsItalic": "false", "ecmascriptversion": "0.0", "isMobileDevice": "false", "rendersBreaksAfterWmlInput": "false", "preferredRenderingMime": "text/html", "vbscript": "false", "w3cdomversion": "0.0", "rendersWmlSelectsAsMenuCards": "false", "supportsAccesskeyAttribute": "false", "supportsDivNoWrap": "false", "requiresLeadingPageBreak": "false", "rendersWmlDoAcceptsInline": "true", "requiresPhoneNumbersAsPlainText": "false", "SupportsMaintainScrollPositionOnPostback": "false", "minorversion": "0", "jscriptversion": "0.0", "supportsImageSubmit": "false", "preferredImageMime": "image/gif", "supportsVCard": "false", "screenBitDepth": "1", "requiresOutputOptimization": "false", "requiresContentTypeMetaTag": "false", "gatewayVersion": "None", "supportsFontName": "false", "inputType": "telephoneKeypad", "maximumSoftkeyLabelLength": "5", "version": "0.0", "beta": "false", "canRenderOneventAndPrevElementsTogether": "true", "supportsIModeSymbols": "false", "requiresAdaptiveErrorReporting": "false", "requiresUrlEncodedPostfieldValues": "false", "aol": "false", "crawler": "false", "requiresSpecialViewStateEncoding": "false", "win16": "false", "majorversion": "0", "supportsQueryStringInFormAction": "true", "requiresPostRedirectionHandling": "false", "requiresNoBreakInFormatting": "false", "requiresXhtmlCssSuppression": "false", "canRenderSetvarZeroWithMultiSelectionList": "true", "preferredRenderingType": "html32", "mobileDeviceModel": "Unknown", "requiresControlStateInSession": "false", "gatewayMajorVersion": "0", "canCombineFormsInDeck": "true", "cookies": "true", "frames": "false", "requiresAbsolutePostbackUrl": "false", "supportsJPhoneMultiMediaAttributes": "false", "javaapplets": "false", "supportsEmptyStringInCookieValue": "true", "canRenderAfterInputOrSelectElement": "true", "supportsSelectMultiple": "true", "mobileDeviceManufacturer": "Unknown", "javascript": "false", "tagwriter": "System.Web.UI.Html32TextWriter", "canSendMail": "true", "supportsCallback": "false", "supportsUncheck": "true", "platform": "Unknown", "canRenderPostBackCards": "true", "": "CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)", "defaultSubmitButtonLimit": "1", "requiresUniqueHtmlInputNames": "false", "cdf": "false", "supportsFileUpload": "false", "supportsBodyColor": "true", "canRenderMixedSelects": "true", "hasBackButton": "true", "gatewayMinorVersion": "0", "maximumHrefLength": "10000", "tables": "false", "hidesRightAlignedMultiselectScrollbars": "false", "browser": "Unknown", "supportsFontColor": "true", "activexcontrols": "false", "msdomversion": "0.0", "supportsCss": "false", "supportsMultilineTextBoxDisplay": "false", "win32": "false", "supportsCacheControlMetaTag": "true", "requiredMetaTagNameValue": "", "canRenderInputAndSelectElementsTogether": "true", "canRenderEmptySelects": "true", "supportsBold": "false", "rendersBreaksAfterHtmlLists": "true", "supportsRedirectWithCookie": "true", "supportsInputMode": "false", "supportsJPhoneSymbols": "false", "numberOfSoftkeys": "0", "requiresDBCSCharacter": "false", "rendersBreaksAfterWmlAnchor": "false", "supportsFontSize": "false", "supportsInputIStyle": "false", "requiresUniqueFilePathSuffix": "false", "type": "Unknown" }, "Adapters": { "$id": "4", "System.Web.UI.HtmlControls.HtmlForm, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a": "FormActionRewriterControlAdapter" }, "HtmlTextWriter": null, "Id": "default", "Browsers": [ "default" ], "ClrVersion": { "$id": "5", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "Type": "Unknown", "Browser": "Unknown", "Version": "0.0", "MajorVersion": 0, "MinorVersionString": "0", "MinorVersion": 0.0, "Platform": "Unknown", "TagWriter": "System.Web.UI.Html32TextWriter, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a", "EcmaScriptVersion": { "$id": "6", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "MSDomVersion": { "$id": "7", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "W3CDomVersion": { "$id": "8", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "Beta": false, "Crawler": false, "AOL": false, "Win16": false, "Win32": false, "Frames": false, "RequiresControlStateInSession": false, "Tables": false, "Cookies": true, "VBScript": false, "JavaScript": false, "JavaApplets": false, "JScriptVersion": { "$id": "9", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "ActiveXControls": false, "BackgroundSounds": false, "CDF": false, "MobileDeviceManufacturer": "Unknown", "MobileDeviceModel": "Unknown", "GatewayVersion": "None", "GatewayMajorVersion": 0, "GatewayMinorVersion": 0.0, "PreferredRenderingType": "html32", "PreferredRequestEncoding": null, "PreferredResponseEncoding": null, "PreferredRenderingMime": "text/html", "PreferredImageMime": "image/gif", "ScreenCharactersWidth": 80, "ScreenCharactersHeight": 40, "ScreenPixelsWidth": 640, "ScreenPixelsHeight": 480, "ScreenBitDepth": 1, "IsColor": false, "InputType": "telephoneKeypad", "NumberOfSoftkeys": 0, "MaximumSoftkeyLabelLength": 5, "CanInitiateVoiceCall": false, "CanSendMail": true, "HasBackButton": true, "RendersWmlDoAcceptsInline": true, "RendersWmlSelectsAsMenuCards": false, "RendersBreaksAfterWmlAnchor": false, "RendersBreaksAfterWmlInput": false, "RendersBreakBeforeWmlSelectAndInput": false, "RequiresPhoneNumbersAsPlainText": false, "RequiresUrlEncodedPostfieldValues": false, "RequiredMetaTagNameValue": null, "RendersBreaksAfterHtmlLists": true, "RequiresUniqueHtmlInputNames": false, "RequiresUniqueHtmlCheckboxNames": false, "SupportsCss": false, "HidesRightAlignedMultiselectScrollbars": false, "IsMobileDevice": false, "RequiresAttributeColonSubstitution": false, "CanRenderOneventAndPrevElementsTogether": true, "CanRenderInputAndSelectElementsTogether": true, "CanRenderAfterInputOrSelectElement": true, "CanRenderPostBackCards": true, "CanRenderMixedSelects": true, "CanCombineFormsInDeck": true, "CanRenderSetvarZeroWithMultiSelectionList": true, "SupportsImageSubmit": false, "RequiresUniqueFilePathSuffix": false, "RequiresNoBreakInFormatting": false, "RequiresLeadingPageBreak": false, "SupportsSelectMultiple": true, "SupportsBold": false, "SupportsItalic": false, "SupportsFontSize": false, "SupportsFontName": false, "SupportsFontColor": true, "SupportsBodyColor": true, "SupportsDivAlign": true, "SupportsDivNoWrap": false, "RequiresContentTypeMetaTag": false, "RequiresDBCSCharacter": false, "RequiresHtmlAdaptiveErrorReporting": false, "RequiresOutputOptimization": false, "SupportsAccesskeyAttribute": false, "SupportsInputIStyle": false, "SupportsInputMode": false, "SupportsIModeSymbols": false, "SupportsJPhoneSymbols": false, "SupportsJPhoneMultiMediaAttributes": false, "MaximumRenderedPageSize": 2000, "RequiresSpecialViewStateEncoding": false, "SupportsQueryStringInFormAction": true, "SupportsCacheControlMetaTag": true, "SupportsUncheck": true, "CanRenderEmptySelects": true, "SupportsRedirectWithCookie": true, "SupportsEmptyStringInCookieValue": true, "DefaultSubmitButtonLimit": 1, "SupportsXmlHttp": false, "SupportsCallback": false, "MaximumHrefLength": 10000 }, "ClientCertificate": [], "Cookies": [ "EktGUID", "EkAnalytics", "ASP.NET_SessionId", "ecm" ], "Headers": [ "Connection", "Accept", "Accept-Encoding", "Host", "If-Modified-Since", "Max-Forwards", "User-Agent", "X-Original-URL", "X-Forwarded-For", "X-ARR-LOG-ID", "X-Forwarded-For-Port" ], "IsLocal": false, "Params": [ "pageid", "EktGUID", "EkAnalytics", "ASP.NET_SessionId", "ecm", "ALL_HTTP", "ALL_RAW", "APPL_MD_PATH", "APPL_PHYSICAL_PATH", "AUTH_TYPE", "AUTH_USER", "AUTH_PASSWORD", "LOGON_USER", "REMOTE_USER", "CERT_COOKIE", "CERT_FLAGS", "CERT_ISSUER", "CERT_KEYSIZE", "CERT_SECRETKEYSIZE", "CERT_SERIALNUMBER", "CERT_SERVER_ISSUER", "CERT_SERVER_SUBJECT", "CERT_SUBJECT", "CONTENT_LENGTH", "CONTENT_TYPE", "GATEWAY_INTERFACE", "HTTPS", "HTTPS_KEYSIZE", "HTTPS_SECRETKEYSIZE", "HTTPS_SERVER_ISSUER", "HTTPS_SERVER_SUBJECT", "INSTANCE_ID", "INSTANCE_META_PATH", "LOCAL_ADDR", "PATH_INFO", "PATH_TRANSLATED", "QUERY_STRING", "REMOTE_ADDR", "REMOTE_HOST", "REMOTE_PORT", "REQUEST_METHOD", "SCRIPT_NAME", "SERVER_NAME", "SERVER_PORT", "SERVER_PORT_SECURE", "SERVER_PROTOCOL", "SERVER_SOFTWARE", "URL", "HTTP_CONNECTION", "HTTP_ACCEPT", "HTTP_ACCEPT_ENCODING", "HTTP_HOST", "HTTP_IF_MODIFIED_SINCE", "HTTP_MAX_FORWARDS", "HTTP_USER_AGENT", "HTTP_X_ORIGINAL_URL", "HTTP_X_FORWARDED_FOR", "HTTP_X_ARR_LOG_ID", "HTTP_X_FORWARDED_FOR_PORT" ], "QueryString": [ "pageid" ], "RawUrl": "/contact/diploma-projects-information/", "UserAgent": "CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)", "UserHostAddress": "193.162.34.200", "UserHostName": "193.162.34.200", "UserLanguages": null }